บทความ ความรู้

Basic Forex (ความรู้พื้นฐานฟอแรก)

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

คอร์สเรียน ออนไลน์ เรียนรู้การหาจุดเข้าจุดออกได้อย่างแม่นยำ ด้วยเทคนิคทฤษฎีดาว และวิธีการแยก High / Low ที่ถูกต้อง เพื่อการยืนยันแนวโน้มที่แม่นยำมากขึ้น วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา

บทความ ความรู้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาดค่าเงิน (Forex Fundamental Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเก็งกำไรในราคาตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาดค่าเงินนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการศึกษาวิจัยตัวแปรอื่น ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย, อัตราการจ้างงาน, GDP ของแต่ละประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ และอัตราการผลิต นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินประเทศนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในตลาดค่าเงิน

บทความ ความรู้

Passive Income และ Active Income

ความแตกต่างระหว่าง Passive Income และ Active Income แตกต่างกันตั้งแต่แนวคิดในการหารายได้ ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ต่างมีข้อดีในตัวมันเอง ลองมาดูว่า Passive Income และ Active

Basic Forex (ความรู้พื้นฐานฟอแรก) บทความ ความรู้

How the profit come? (กำไรจาก Forex มาได้อย่างไร )🏅

ผลกำไรนั้นได้มาจากผลต่างของอัตราการแลกเปลี่ยนคู่เงินสองสกุล เช่นสมมุติว่า ค่าเงิน USD 1 $ มีค่าเท่ากับ 100¥ ดังนั้น เงิน 1000$ จะแลกได้ทั้งหมด 100,000 ¥ ในเวลาผ่านไป

Basic Forex (ความรู้พื้นฐานฟอแรก) บทความ ความรู้

What is Forex (Forex คืออะไร ? )

Forex หรือ Foreign Exchange นั้นคือตลาดการเเลกเปลี่บยซื้อขายเงินตราระหว้างประเทศ ปริมาณการซื้อขายของตลาดต่อวันอยู่ที่ 5-7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 160 ล้านล้านบาทต่อวันเลยทีเดียว The foreign exchange market or