Ryu TheMasterFX

วิเคราะห์แนวโน้มกราฟ

แนวโน้ม EURAUD H1 27/08/2020 Lannister System Trade

แนวโน้มกราฟที่น่าสนใจวันนี้เป็น EUR/AUD EURAUD TF H1 เป็นขาลงตามระบบ Lannister System Trade โดยชุด indicator แม่น้ำสีฟ้าได้อยู่ต่ำกว่า แม่น้ำสีเหลืองแล้ว เทรดตามแนวโน้มไปโดยมีจุดเข้าราคาดีที่สุดอยู่ในโซนแม่น้ำ เพื่อระยะ