โบรคเกอร์ Broker คืออะไร

โบรคเกอร์หรือตัวกลางระหว่างเรา และตลาดการลงทุนนั่นเอง ซึ่งบริษัทเหล่านี้ จะมีสถาบันทางการเงินค้ำประกัน รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดตั้งเพื่อให้เป็นบริษัทนั่นเอง โดยเงินทุนค้ำประกันนั้นจะสูงมาก เกือบเทียบเท่ากับธนาคารที่เราทำธุรกรรมกันทั่วไปได้เลย

ตัวกลางเชื่อมโยง จัดส่งออเดอร์การลงทุนของเราเพื่อให้ไปถึงตลาด โดยสามารถทำให้บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถลงทุนได้โดนจำนวนเงินที่น้อย โดยใช้ leverage เข้ามาช่วย

โบรคเกอร์ยังทำหน้าที่เป็นคนแนะนำนักลงทุนเวลาเทรด ในสถานะการ์ณต่างๆ หรือแจ้งหากมีข่าว หรือเหตุการ์ณใดใดที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้กับคู่เงิน หรือทรัพย์สินที่เราเทรดได้อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย ยังไม่มีกฏหมายรับรองให้คนไทยจดทะเบียนโบรคเกอร์

แล้วโบรคเกอร์ได้อะไรจากเรา ? ลองสังเกตุดูทุกครั้งที่เราเปิดออเดอร์ ออเดอร์เราจะเป็นลบเสมอ ก่อนจะมีค่าเป็นบวก (หากกราฟวิ่งถูกทาง) แบบนี้เราจะเรียกว่าค่าสเปรด หรือเรียกได้ว่าเป็นค่านายหน้าที่โบรคเกอร์ได้นั่นเอง

About the Author

Dahran.WB

Options and Forex trader
10 year experience in stock market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts