แนวโน้มกราฟคู่ AUDUSD ประจำวันที่ 14-12-2020

ทิศทางขาขึ้นยังเป็นไปอย่างรุนแรง
โดยการเข้าออกออเดอร์จะต้องเป็นตามเงื่อนไขดังนี้

Timeframe:1H
Bullish Scenario Confirmations (ox)
“BUY” เมื่อราคาปิดตัวสูงกว่า 0.75658 เท่านั้น
TP1 :0.76229
TP2: 0.76716
SL: 0.75230

Bearish Scenario Confirmations (bear)
Sell at 0.76240
TP1:0.74857
TP2: 0.74533
TP3: 0.74010
SL: 0.75658
#ค่าความเสี่ยง 2-3% — ทำตามแผนการเทรดเสมอ และคำนวณล๊อตการเข้า RR เสมอ

กราฟราคา หนึ่งชั่วโมง
เป้าราคาแนวโน้มขาขึ้น

#ค่าความเสี่ยง 2-3% — ทำตามแผนการเทรดเสมอ และคำนวณล๊อตการเข้า RR เสมอ
กราฟราคาของวันที่ 14-12-2020 เวลา 9:00 น.

About the Author

Dahran.WB

Options and Forex trader
10 year experience in stock market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts