อะไรคือ ตะกร้าค่าเงิน?

วันนี้เราจะมาแนะนำการดูค่าความอ่อนตัว หรือแข็งตัว จากเวปไซต์ยอดนิยม
https://finviz.com/forex.ashx

อ้างอิงจาก https://finviz.com/forex.ashx วันที่ 13-02-2020


ซึ่งผลที่แสดงออกมาจะทำให้เราช่วยวิเคราะห์คู่เงิน A vs คู่เงิน B ได้แม่นยำมากขึ้น
เช่น
JPY คือค่าเงินที่แข็งที่สุด
AUD คือค่าเงินที่อ่อนที่สุด
เมื่อ AUD/JPY ก็จะแสดงให้เห็นได้ว่า กราฟคู่นี้ ดิ่งแน่นอนครับ ณ เวลานั้น

About the Author

Dahran.WB

Options and Forex trader
10 year experience in stock market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts